Inköp och upphandling

Här finner du information om vad som gäller vid inköp och upphandling vid STH.

Funktionsadress

upphandling@sth.kth.se – alla ärenden och frågor som rör upphandling.

Kontaktperson för upphandling och inköp

Marja Mutikainen
Telefon: 08-790 95 13

Till sidans topp