Före avresa

Innan du åker iväg på din tjänsteresa ska du se till att ha ordnat de moment som ingår.

KTH:s resor ska alltid beställas via avtalad resebyrå så att KTH snabbt kan få en överblick över var anställda befinner sig. Om andra reseleverantörer utnyttjas ska skäl för detta alltid anges på reseordern. Alla nedanstående steg finns beskrivna i manualen Lathund för resenären

För manualer på engelska, se Manuals for KTH-Res

Resenärsprofil

KTH-Res är KTH:s reseräkningssystem. Första gången du ska resa måste du skapa en resenärsprofil. Godkännande enligt personuppgiftslagen (PUL) ska också göras.

Reseorder

Tjänsteresan ska alltid vara beordrad genom reseorder attesterad av närmaste chef. Reseordern styrker att resenären är på tjänsteresa samt styrker arbetsgivarens ansvar vid eventuell skada under resan. Det är också chefens möjlighet att få en överblick över kostnaden.

  1. Innan du bokar en resa ska du fylla i en reseorder i KTH-Res och få den godkänd av din chef.
  2. Lämna av chef undertecknad reseorder till HR.
  3. När reseordern är godkänd kan resan bokas online eller via telefon hos KTH:s resebyrå

Reseförsäkring

När du är i tjänst är du alltid försäkrad. För mer information, se Försäkringar

Vid tjänsteresa ska du ta med ditt tjänstereseförsäkringskort. Detta kan beställas/hämtas hos HR och gäller ett år i taget.

För studenter gäller ett annat kort. Det kan hämtas hos internationell koordinator, Zofia Laine. För mer information, kontakta Kammarkollegiet.

Betalkort

KTH-anställda kan ansöka om betalkort via Eurocard. Detta underlättar hanteringen av utläggsredovisning. Se information på sidan Anvisning om betalkort

Beställning av resa till icke anställda

När du behöver boka resor till icke anställda gör du det genom att kontakta KTH:s resebyrå på telefon.

Transfer och logi

Till sidans topp