STH:s Strategiska råd

Strategiska rådet (från KTH:s arbetsordning) behandlar:

  • Viktigare ärenden rörande skolans organisation
  • Utvecklings‐ och verksamhetsplan, budget, verksamhetsberättelse och bokslut
  • Övergripande frågor rörande utbildning
  • Andra ärenden av stor vikt för skolan som skolchefen bedömer att strategiska rådet bör avgöra
Strategiska rådet
Namn Funktion
Hans Hebert Dean of School and Chairman
Massimiliano Colarieti Tosti  
Ola Eiken Head of Centre SAPC
Peter Sillén  
Karin Nordh  
Peter Sjöstrand  
Elin Nygren Wåhlin Student Representative
Daniel Jörgens PhD Student Representative
   
Co-opted  
Mikael Östling Deputy President
Sebastiaan Meijer Vice Dean of School
Marja Mutikainen Head of Administration
Till sidans topp