Skyddsombud

Skyddsombud företräder alla som befinner sig på en arbetsplats i arbetsmiljöfrågor, såväl fysiska som psykosociala. Det kan till exempel vara frågan om arbetsställning, belysning, buller, klämrisker, fallrisker, risker vid kemikaliehantering, att arbetsgivaren inte tar hänsyn till sjukdom och handikapp, diskriminering, trakasserier. Skyddsombud har tystnadsplikt enligt lag.

Skyddsombud Skolan för teknik och hälsa

Björn Johannesson, skyddsombud Solna, huvudskyddsombud
bjorn.johannesson@sth.kth.se
08-524 863 40
070-465 43 01

Till sidans topp