Ledningen för Skolan för teknik och hälsa

Ledningsgruppen

Bereder såväl strategiska som operativa frågor. 

Namn Funktion
Hans Hebert Dekan och ordförande
Sebastiaan Meijer Vice dekan
Marja Mutikainen Administrativ chef
Magnus Brenning Avdelningschef för Medicinsk teknik
Ola Eiken Avdelningschef för Omgivningsfysiologi
Svein Kleiven Forskarutbildningsansvarig
Mats Nilsson Grundutbildningsansvarig
Eva Bergström Studeranderepresentant MIT
Robin Åhlin Studeranderepresentant ISF
Simon Demir Ekonomiansvarig, adjungerad
Anna Josefsson JML-ansvarig, adjungerad
Karin Nordh Sekreterare, adjungerad

Arbetsutskottet

Förbereder dagordningen för ledningsgruppen och bereder ärenden av brådskande och mindre principiell karaktär.

Namn Funktion
Hans Hebert Skolchef, ordförande
Sebastiaan Meijer Vice skolchef
Marja Mutikainen Administrativ chef
Karin Nordh Sekreterare
Till sidans topp