STH:s strategi för impactarbetet

På KTH pågår ett arbete med att stärka kunskaperna, processerna och verksamhetsintegreringen av impact, eller samhällspåverkan. Varje skola har därför utsett en impact-ansvarig, som fått i uppdrag att till våren 2016 ta fram exempel på forskning med impact.

Detta är STH:s dåvarande impact-ansvarige Hans von Holsts och vice skolchef Björn-Erik Erlandssons framtagna strategi för STH:s impact-arbete:

Strategic plans for Impact case STH v11 BEE.pdf (pdf 101 kB)

Till sidans topp