Enhetschefer

 Enhetschefer vid KTH Teknik och hälsa

Enhet Namn
Data- och elektroteknik Tf. Anders Cajander
Ergonomi Jörgen Eklund
Grundläggande naturvetenskap Sara Sebelius
Medicinsk bildteknik Mattias Mårtensson
Neuronik Svein Kleiven
Omgivningsfysiologi Ola Eiken
Strukturell bioteknik Philip Koeck
Medicinsk bildbehandling och visualisering Örjan Smedby
Människan och kommunikation Björn-Erik Erlandsson
Teknisk vårdvetenskap Britt Östlund
Logistik och informatik i vård och omsorg Sebastiaan Meijer
   
   
   
Till sidans topp