Programansvariga

De programansvariga för utbildningarna vid KTH Teknik och hälsa.

Civilingenjörsprogram

Program Programansvarig
Medicinsk teknik 300 hp Mats Nilsson

Högskoleingenjörsprogram

Program Programansvarig
Datateknik 180 hp Ibrahim Orhan
Elektroteknik 180 hp Elias Said
Medicinsk teknik 180 hp Mats Nilsson
Teknik och ekonomi 180 hp Peter Sillén

Master- och magisterprogram

Program Programansvarig
Teknik, hälsa och arbetsmiljöutveckling 60 hp Annika Vänje
Ergonomi och människa, teknik, organisation 60 hp Jörgen Eklund
Medical Engineering 120 hp Mats Nilsson

 Behörighetsgivande utbildningar

Program Programansvarig
Tekniskt basår 60 hp Svante Granqvist
Tekniskt bastermin 30 hp Svante Granqvist
Till sidans topp