STH:s exempel på forskningsprojekt med hög impact

Publicerad 2016-11-15

På KTH pågår ett arbete med att stärka kunskaperna, processerna och verksamhetsintegreringen av impact, eller samhällspåverkan. Varje skola har därför utsett en impact-ansvarig, som har fått i uppdrag att ta fram exempel på forskning med impact.

Här kan du läsa STH:s tidigare impact-ansvarige Hans von Holsts och vice skolchef Björn-Erik Erlandssons framtagna fallbeskrivningar samt strategi för STH:s impact-arbete: Impact på STH

Till sidans topp