STH:s miljöarbete

På Skolan för teknik och hälsa (STH) har skolchefen det övergripande ansvaret för att skolan har en organisation som säkerställer ett systematiskt miljöarbete. De lokala miljöombudet är ansvariga för att driva miljöarbetet enligt fastställd funktionsbeskrivning. Samtliga medarbetare har ett ansvar att arbeta enligt de rutiner som finns i miljöledningssystemet som man är berörd av. Alla ska känna till KTH:s policy för hållbar utveckling och veta var man hittar information om miljöledningssystemet.

Miljöombud

Sabina Fabrizi

sabina.fabrizi@sth.kth.se

Miljöombud

Miljöombudets uppgift är att tillsammans med skolledningen systematiskt stödja, samordna, medverka och driva skolans miljö- och miljöledningsarbete. Som miljöombud ska man även informera och engagera sina medarbetare i miljöarbetet.

STH-skolans miljögrupp

Sabina Fabrizi Miljöombud
Tobias Nyberg Kemikalieansvarig Flemingsberg, forskning
Sara Sebelius

Kemikalieansvarig Flemingsberg, utbildning

Björn Johannesson

Huvudskyddsombud, kemikalieansvarig Solna

Massimiliano Colarieti Tosti

Kontaktperson för joniserande strålning

Ann-Charlotte Santesson

HR-ansvarig

Marja Mutikainen Adm. chef, inköpsansvarig
Vakant Infrastrukturansvarig
Björn Nordbäck Säkerhetsansvarig
Karin Andersson Industridoktorand


Miljöarbete på Skolan för teknik och hälsa

Till sidans topp