Larminstruktion vid olycka

Vid olycka där extern hjälpinsats behövs i form av ambulans, brandkår eller polis larmas alltid SOS-alarmering på telefon 112, glöm inte att slå 00 innan du ringer från anknytning.

KTH:s katastrofnummer 08-790 7700 (eller ankn 7700) kan man alltid ringa dygnet runt vid olycka eller andra tillbud.

Känner du dig osäker på vad du skall göra, ta kontakt med Björn Nordbäck 08-790 48 01 eller Lena Nordin 08-790 97 30.

Viktiga telefonnummer

Dagtid:

  • Björn Nordbäck, säkerhetsansvarig, 08-790 48 01
  • Mats Hedlund, vaktmästare, 08-790 97 56
  • Lena Nordin, 08-790 97 30

Akuta ärenden som rör fastigheten, kvällar och helger:

  • Hemsö fastighetsjour: 0771- 777 111
Till sidans topp