Funktionsadresser

Publicerad 2014-09-12

Funktionsadresser till STH:s administration.

examen@sth.kth.se – alla ärenden och frågor kring att ta ut examen.

exjobb@sth.kth.se – alla ärenden och frågor som berör exjobb.

gruadm@sth.kth.se – programadministration, kursadministration, och övriga frågor/ärenden som inte faller inom någon av de andra adresserna. Adresserna för tentaresultat och studentexpeditioner påverkas inte av förändringen.

phadmin@sth.kth.se – forskarutbildningsadministration.

kommunikation@sth.kth.se – alla ärende och frågor som rör kommunikation, så som studentrekrytering, tryckning, webbfrågor m. m. Ärenden hanteras av medarbetarna på kommunikationsenheten.

lokalbokning@sth.kth.se – ersätter schemadressen och användas för lokalbokningar som inte hanteras av centrala schemaläggningen. Den tidigare schemaadressen fortsätter att användas för ändringar av schemat för hösten 2014.

upphandling@sth.kth.se – alla ärenden och frågor som rör upphandling.

itsupport@sth.kth.se – för IT-supportärenden.

itinkop@sth.kth.se – hanterar IT-inköpsfrågor.

vaktm@sth.kth.se – ärenden till vaktmästeriet.

lokalbokning@sth.kth.se – lokalbokningen.

Till sidans topp