Om din anställning

Om din anställning

Egenrapportering

På KTH används ett system för rapportering av frånvaro. Detta systemet kallas för egenrapportering. Du kommer få tillgång till systemet först när du kommer till arbetet, men det är ändå bra att utforska hur det fungerar innan du börjar din anställning. Du hittar mer information kring detta genom att klicka på länken nedan.

Här hittar du även information kring arbetstider, semester och sjukfrånvaro.

Egenrapportering

Rättigheter och skyldigheter

Du som anställd har rättigheter och skyldigheter som du förväntas känna till och efterleva.  Du hittar mer information kring dessa genom att klicka på länken nedan.

Rättigheter och skyldigheter

Förmåner

Som anställd vi KTH har du tillgång till ett antal förmåner. Flexpay, systemet vid KTH som hanterar personalförmåner, är det enbart de som har en anställning längre än tre månader som erbjuds. Det kan dock ta upp till en månad innan du som nyanställd får tillgång till systemet.

För mer information om förmåner klickar du på länken nedan:

Personalförmåner/ KTH för mig

Försäkringar

Som anställd täcks du av vissa försäkringar. För mer information kring dessa klickar du på länken nedan:

Försäkringar

Statlig pension

I och med din anställning får du även statlig pension. För mer information kring detta klickar du på länken nedan.

Statlig pension

Säkerhet och kris

Det är viktigt att veta hur säkerheten fungerar på just din arbetsplats så kolla efter var du har din närmaste nödutgång, vart närmaste brandsläckare är placerad och vart närmaste hjärtstartare är placerad. Läs även igenom de handlingsplaner som finns på skolans intranät genom att klicka på länken nedan:

Säkerhet och kris

Bisyssla, sidoverksamhet

Om du har någon form av sidoverksamhet eller funderar på att starta någon form av sidoverksamhet så finns det regler i den svenska arbetsrätten som reglerar detta. För mer information klicka på länken nedan:

Till sidans topp