Uppvaktning och avtackning

KTH följer Skatteverkets regler gällande uppvaktning och avtackning.

För att skattefrihet ska gälla får arbetsgivaren endast lämna så kallad minnesgåva vid två tillfällen, varav det ena är när medarbetaren slutar. Det andra tillfället som KTH lämnar minnesgåva är vid 30 års statlig anställning.
 
Arbetsgivaren uppvaktar medarbetare som fyller 50 år och 60 år med tårta. Detta organiseras av personalenheten.
När medarbetare som arbetat minst sex år vid KTH slutar sin anställning organiserar personalenheten avtackning med tårta och minnesgåva.
Övrig uppvaktning och eventuell insamling organiseras av respektive avdelning eller enhet.

Till sidans topp