Hearing June 14

Welcome to listen to the President and ask questions about the review of the KTH school organization and the process to come.

Hearing about the review. Hearing om översynen

For more information about the planned integration of the School of Technology and Health, the School of Biotechnology and the School of Chemical Science and Engineering, follow these links.

Review of the KTH school organization Översyn av skolorganisationen

Ta del av KTH:s policy för hållbar utveckling

Enligt KTH:s miljöledningssystem ska alla anställda och personer knutna till KTH känna till KTH:s policy för hållbar utveckling och veta var man hittar information om miljöledningssystemet.

Kalendarium

KTH:s larmnr: 7700

AKTUELLT FRÅN skolchefen

Nya medarbetare på STH

Johan Lindquist, infrastrukturansvarig fr o m 2017-07-03

Daniel Olsson, vikarierande ekonomihandläggare fr o m 2017-03-01

Matilda Hörtin, HR-handläggare fr o m den 2017-02-27

Kenneth Carlsson, vikarierande kommunikatör fr o m 2017-02-17

Egenrapportering

PERSONALFÖRMÅNER - KTH FÖR MIG

Till sidans topp