STH:s intranät stängs och ersätts med intra.kth.se/cbh

Den 1 januari 2018 slås STH samman med CHE- och BIO-skolan. Ny information publiceras nu på intra.kth.se/cbh, men tills intranätet är färdigbyggt kommer STH:s intranät finnas tillgängligt.

"Det har blivit som en oas för många"

Odlingslådor på takterrassen och pilotprojekt för KTH:s källsortering. STH tar flera steg för att bli en mer miljövänlig och hållbar del av KTH.

Miljöarbete på STH

Alla anställda ska ha tillräcklig kunskap för att utföra sina arbetsuppgifter på ett sätt som är förenligt med KTH:s arbete med miljö och hållbar utveckling. Klicka här för att exempelvis läsa mer om vårt miljöarbete, hitta miljöutbildningar eller rapportera brister.

Kalendarium

  • Inga aktuella kalenderhändelser just nu.

Säkerhet och kris

Vid brand, skada eller annan akut situation.

KTH:s larmnr: 7700

The Dean's Weekly Letter

Nya / avslutade anställningar

Lena Almén, adjunkt på Människa och kommunikation, sista anställningsdag 2017-11-28.

Susanne Frennert anställs som projektledare 2018-01-01-2018-06-30 pa Teknisk vårdvetenskap.

Linda Rolfö, doktorand på Ergonomi, förlängs 2018-01-14-2019-01-14.

Karin Sjöberg Forssberg anställs som doktorand 60 % på Ergonomi 2017-09-01-2019-08-31.

Annika Szabo Portela föreslås anställning som postdoktor på Människa och kommunikation. Önskat startdatum 2017-12-18.

Svante Grankvist är fortsatt tjänstledig 40 % 2018-01-01-2018-06-30 för tjänstgöring på KI.

Daniel Jörgens, doktorand pa Medicinsk bildbehandling och visualisering, förlängs 2018-01-01- 2018-12-31.

Harriet Nilssons anställning som forskare på Strukturell bioteknik förlängs fr.o.m. 2018-01-01.

Till sidans topp