Översyn av skolorganisationen

Rektor planerar integration av KTH:s skolor. En arbetsgrupp ska lämna förslag på hur Skolan för teknik och hälsa ska kunna integreras med Skolan för bioteknologi och Skolan för kemivetenskap.

Här finner du information, tidplan samt rektorsbeslut.

Ta del av KTH:s policy för hållbar utveckling

Enligt KTH:s miljöledningssystem ska alla anställda och personer knutna till KTH känna till KTH:s policy för hållbar utveckling och veta var man hittar information om miljöledningssystemet.

Kalendarium

Egenrapportering

PERSONALFÖRMÅNER - KTH FÖR MIG

KTH:s larmnr: 7700

AKTUELLT FRÅN skolchefen

Till sidans topp